Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Voor de bespreking van uw feest is het aan te raden, een afspraak te maken met de zaalverantwoordelijke of zaakvoerder. Besprekingen met andere personen zijn niet bindend.

2. Reservatie en voorschot

Een reservatie voor een feestje wordt pas aanvaard en definitief na betaling van het voorschot én voorafgaande bevestiging per mail. Het voorschot voor een gelegenheid vanaf 12 personen is: € 250. Het voorschot voor een gelegenheid of receptie vanaf 40 personen is: € 500.
Betaling van uw voorschot gebeurt bij voorkeur ter plaatse of via overschrijving op het rekeningnummer van Trika bvba.  Gelieve bij bankoverschrijving steeds ‘voorschot’, uw naam (waarmee u de reservatie heeft gemaakt) en datum van uw gelegenheid te vermelden. 
Bij voorschot ter plaatse zal u telkens een bewijs van betaling ontvangen. 
De klant verbindt zich te houden aan volgende punten en afspraken vanaf het moment Trika BVBA het voorschot heeft ontvangen, tenzij ter plaatse, tenzij per overschrijving.

3. Verdere afspraken

De opgave van de juiste aantallen dient schriftelijk (per mail) te geschieden, uiterlijk 30 kalenderdagen voor aanvang van uw feest (bij aantallen doorgegeven per telefoon, tellen de aantallen die onze medewerker begrepen heeft).
Na deze datum kunnen tot uiterlijk 7 kalenderdagen voor uw feest nog schommelingen van maximaal 10% worden aanvaard, dit steeds schriftelijk of per mail.
Indien op het moment van uw feest er toch nog minder gasten aanwezig zijn dan opgegeven, zal het doorgegeven aantal worden aangerekend.  
Bij meer gasten dan opgegeven, wordt de volledige formule per extra persoon aangerekend.
Gelieve uw menukeuze ten laatste 30 kalenderdagen voor de aanvang van uw feest door te geven aan de verantwoordelijke. 

Indien er op het moment van uw feest wijzigingen aan het menu worden gevraagd, behouden wij het recht de vooraf afgesproken prijs aan te rekenen.  Indien het om een duurder gerecht gaat, dan afgesproken, hebben we het recht om een surplus aan te rekenen, op het moment zelf met u af te spreken én voor de aflevering van het gerecht.

4.Betaling-prijzen

Het resterend saldo (totale bedrag – voorschot) dient uiterlijk de dag van uw feest betaald te worden, na de geleverde prestaties: cash, per bancontact, per Mastercard of Visa in brasserie ’t Of in Hove. Voor feesten boven de 50 personen kan, mits voorafgaande afspraken, een uitzondering worden toegestaan.  Het verschuldigde bedrag is dan te betalen uiterlijk 7 kalenderdagen na het verstrijken van uw feest of op de afgesproken datum.

In geval van niet betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlinterest verschuldigd zijn van 3% per maand.  Tevens zal in geval van niet betaling op de vervaldag een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van € 125.  

De afgesproken prijzen zijn telkens inclusief BTW (tenzij anders en uitdrukkelijk vermeld) en inclusief diensten.  

5. Annulatie

Het voorschot wordt ingehouden bij annulatie, tenzij er sprake is van overmacht. Een bewijs hiervan is dan noodzakelijk. 


Trika BVBA – ’t Of in Hove
Mechelsesteenweg 115-119 – 2540 Hove
Tel. 03/344.23.60
info@tofinhove.be  - www.tofinhove.be
BTW BE 0837.086.442
Fortis IBAN BE 90 0016 4353 2432